Het bestuur van JCI ‘t Nieuwe Diep ‘t Nieuwe Diep wordt gevormd door een gekozen afvaardiging van haar leden.

Elk jaar treedt een nieuw bestuur aan dat het voorgaande bestuur vervangt. Een bestuur van de kamer voor dit jaar bestaat uit de navolgende personen met daarbij de functies.

Huidig bestuur

Approved
Bestuursrol: Voorzitter
Approved
Bestuursrol: Penningmeester
Approved
Bestuursrol: Vice-Voorzitter
Approved
Bestuursrol: Secretaris