Junior Kamer ‘t Nieuwe Diep (JCI ‘t Nieuwe Diep) is opgericht in april 2002 en telde toen 20 leden. Nu is onze kamer inmiddels 30 leden groot en zijn wij in oktober 2003 geïnstalleerd als volwaardig lid van Junior Kamer Nederland.

Alvorens te kunnen worden geïnstalleerd is in eerste instantie veel water door de rivieren gestroomd. Zo zijn in het begin eerst een tweetal ‘jonge enthousiaste’ meiden opgestaan, waarvan er één een juniorkamer verleden kent. Zij hebben een ander drietal enthousiast gemaakt om zo zorg te dragen om te komen tot oprichting van de huidige ‘JCI ’t Nieuwe Diep’. Deze vijf mensen hebben zonder veel inspanning direct een ander vijftiental bereid gevonden om de schouders te zetten onder de oprichting van deze kamer. Na de oprichtingsvergadering hebben ze direct vaart gezet achter alle zaken die komen kijken bij het installeren van een Junior Kamer, statuten en een huishoudelijk reglement, vergaderfrequentie, contributie, etc. etc. Allemaal zaken die aandacht behoeven om te komen tot een goed georganiseerde eenheid. Er is één aspect wat altijd de boventoon heeft gevoerd en dat tot in lengte van dagen zal voeren; gezelligheid en het plezier dat iedereen ervaart bij actieve deelname aan deze kamer. Het gaat niet om ‘moeten’ maar vooral om ‘kunnen’.

Installatieproject

Om geïnstalleerd te kunnen worden als kamer dien je een installatieproject te initiëren en volledig en succesvol af te ronden. Wij hebben na ampel beraad besloten om het project ‘uitkijktoren Donkere Duinen’ te verheffen tot ons installatieproject. De keus voor de uitkijktoren is tot stand gekomen door nu eens niet te kiezen voor een project ver weg voor hulpbehoevende en arme mensen, maar voor een project dichtbij, één voor onze eigen kinderen en die van onze lokale medemensen. Hierbij niet voorbijgaand aan het belang dat gehecht dient te worden aan het ondersteunen van de hulpbehoevende en arme mensen ver weg, maar vanwege het feit dat deze doelgroep al door veel van onze zusterorganisaties wordt geholpen op diverse fronten.
De doelgroep van de uitkijktoren bestaat uit gezinnen en kinderen uit de lokale omgeving of juist van heel ver weg (=toeristen). Velen van ons hebben, uit het verleden, goede en dierbare herinneringen aan het bezoeken van de voormalige uitkijktoren, die stond midden in het bos bij de Donkere Duinen van Den Helder. Deze toren was al lange tijd aan vervanging toe en was daardoor al geruime tijd niet meer te beklimmen. Na succesvolle afronding van dit project zijn we op een Nationaal Congres geïnstalleerd.