De doelstelling van JCI laat zich verwoorden in de missie zoals die zich voor de gehele organisatie laat gelden en staat vermeld op de site www.jci.cc:

To contribute to the advancement of the global community by providing the opportunity for young people to develop the leadership skills, social responsibility, fellowship, and entrepreneurship necessary to create positive change.

Binnen JCI probeer je het beste van jezelf te geven om er met behulp van anderen meer voor terug te krijgen.

Wat doet JCI?

De leden van JCI trachten door het volgen van trainingen, het actief deel te nemen aan projecten (lokaal, nationaal & internationaal) en het vervullen van bestuursfuncties de doelstelling van JCI te realiseren. De ontwikkelingen zijn altijd terug te voeren op de volgende werkterreinen:

Persoonlijke training
het individueel deelnemen aan in JCI-verband georganiseerde trainingen, cursussen, seminars e.d.

Management Training
het vervullen van functies in bestuur of commissies van eigen kamer, op districts-, nationaal-, of internationaal niveau.

Maatschappelijke activiteiten
het uitvoeren van projecten ten behoeve van de gemeenschap, gericht op verdere ontwikkeling van eigen kennis, vaardigheden, en leiderschap.

Internationale activiteiten
contacten met andere JCI’s in andere landen (onder meer via 20 int. projecten, seminars en congressen).

Sociale contacten
naast de meer serieuze trainingen en projecten wordt gezelligheid zeker niet vergeten. Partners en kinderen nemen ook aan veel activiteiten deel.

Visie kunnen overbrengen
Opleiding en talent op zich bieden geen garantie voor een glansrijke carrière of succesvol ondernemerschap. Wie werkelijk, in wat voor richting dan ook, de top wil bereiken zal in een vroeg stadium leiderschap dienen te tonen. Je moet een eigen visie op zaken kunnen ontwikkelen, het vermogen hebben ideeën op anderen over te brengen, de juiste actie kunnen generen in een organisatie, het enthousiasme hooghouden en onderwijl de zaken kunnen coördineren. Of dat alles nog niet veeleisend genoeg is, dien je het juiste evenwicht te vinden tussen maatschappelijke activiteiten, het werk en je privé-leven.