Introductie

In ons privacybeleid wordt uitgelegd welke persoonsgegevens wij verzamelen, waarom wij deze verzamelen, hoe wij deze gebruiken, welke controle u hebt over uw persoonsgegevens en welke procedures wij hanteren om uw persoonsgegevens te beschermen. Het beleid is van toepassing op persoonsgegevens die wij verzamelen via onze JCI ‘t Nieuwe Diep websites, via JCI ‘t Nieuwe Diep apps of stands en tijdens evenementen.

Door uw persoonsgegevens met ons te delen en door onze websites en apps te blijven gebruiken, bevestigt u dat u de voorwaarden van dit privacybeleid hebt gelezen en begrepen. Wij dragen de verantwoordelijkheid voor de persoonsgegevens die wij over u verzamelen en wij streven ernaar transparant te zijn over hoe wij hiermee omgaan. Bovendien geven wij u de controle over uw eigen gegevens.

Wanneer wij in dit privacybeleid de term ‘JCI ‘t Nieuwe Diep’, ‘JCI ND’, ‘JCI’, ‘we’, ‘wij’, ‘ons’ of ‘onze’ gebruiken, bedoelen wij de vereniging of de verenigingen van JCI ‘t Nieuwe Diep groep die u de websites en app van JCI ‘t Nieuwe Diep bieden of die verantwoordelijk zijn voor stands of evenementen in uw land. Wanneer wij in dit privacybeleid verwijzen naar de ‘JCI ‘t Nieuwe Diep groep’, bedoelen wij alle verenigingen, instellingen, organisaties en bedrijven in de JCI ‘t Nieuwe Diep groep.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben of uw bezorgdheid willen uiten over een bepaald aspect van dit privacybeleid of de manier waarop JCI ‘t Nieuwe Diep omgaat met uw gegevens, stuur dan een e-mail naar ons privacyteam via privacy@jcinieuwediep.nl.

Privacybeginselen

Een privacybeleid kan ingewikkeld zijn. Wij hebben geprobeerd ons beleid zo duidelijk en toegankelijk mogelijk te maken. Daarom hebben wij in onze privacybeginselen, hieronder samengevat, hoe wij bij JCI ‘t Nieuwe Diep omgaan met uw persoonsgegevens. Uit deze beginselen blijkt onze toewijding aan de bescherming van uw privacy en de correcte behandeling van uw persoonsgegevens op de manier die u zou verwachten.

Bij JCI ‘t Nieuwe Diep:
 1. Vragen of verzamelen wij alleen persoonsgegevens die wij nodig hebben om de diensten, producten en ervaringen die onze klanten verwachten, aan te bieden en te verbeteren.
 2. Geven wij u de controle over de persoonsgegevens die wij van u bewaren om te zorgen dat deze correct zijn en in overeenstemming met uw voorkeuren.
 3. Zorgen wij ervoor dat uw persoonsgegevens altijd beveiligd en beschermd zijn.
 4. Zijn wij eerlijk en transparant over hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken.
 5. Gebruiken wij uw persoonsgegevens altijd alleen voor het doel waarvoor u ze aan ons hebt toevertrouwd.
 6. Verkopen wij uw persoonsgegevens nooit en delen wij deze alleen zoals wordt beschreven in ons privacybeleid of wanneer u ons daarom vraagt.
 7. Respecteren wij uw keuzen en informeren wij u als er belangrijke veranderingen zijn die van invloed zijn op uw persoonsgegevens of de manier waarop wij deze gebruiken.
 8. Nemen wij de verantwoordelijkheid op ons voor de persoonsgegevens die wij over u bewaren.

Privacybeleid

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

Wij zijn er niet op uit om elk persoonlijk detail over u te verzamelen. De belangrijkste reden om uw persoonsgegevens te verzamelen, is de diensten, producten en ervaringen te kunnen bieden die u en onze klanten van ons verwachten.

Persoonsgegevens worden overal ter wereld net iets anders gedefinieerd. Met het oog op uw privacy en de bescherming van uw gegevens definiëren wij persoonsgegevens als gegevens die kunnen worden gebruikt om de identiteit van u of een andere persoon vast te stellen.

Wij verzamelen persoonsgegevens over u op verschillende manieren. In dit gedeelte leggen wij uit op welke verschillende manieren wij persoonsgegevens over u verzamelen en hoe deze gegevens worden gebruikt. Voor meer informatie over hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken, raadpleegt u het gedeelte ‘Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens?’.

Gegevens die u met ons deelt

Wij verzamelen persoonsgegevens die u met ons deelt wanneer u contact met ons opneemt of met ons communiceert via onze website, apps, e-mail, telefoon, persoonlijk op onze stands en tijdens evenementen of anderszins.

U verstrekt ons bijvoorbeeld gegevens wanneer u contact opneemt met onze leden, een bestelling plaatst, een enquête, prijsvraag of vragenlijst invult, uw voorkeuren en accountgegevens bijwerkt, verbinding maakt via een app of u zich aanmeldt op een van onze websites.

Tijdens deze interacties deelt u mogelijk het volgende met ons: uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer voor contact en betalingsgegevens. In sommige situaties hebben wij die gegevens nodig om u een product of dienst te kunnen leveren waar u om hebt gevraagd. Wij hebben bijvoorbeeld uw betalingsgegevens nodig wanneer u een product koopt en uw adres om het product te kunnen bezorgen.

U kunt ons ook op elk moment vragen deze gegevens te verwijderen door contact op te nemen met JCI ‘t Nieuwe Diep of door een e-mail te sturen naar ons privacyteam via privacy@jcinieuwediep.nl.

Als u gegevens over andere personen met ons deelt (bijvoorbeeld als u een JCI ‘t Nieuwe Diep product voor een ander hebt gekocht of als u een andere persoon registreert voor een app), dient u na te gaan of die persoon ermee akkoord gaat dat u zijn of haar persoonsgegevens met ons deelt en dat wij deze gegevens gebruiken in overeenstemming met dit privacybeleid.

Gegevens uit online interacties

Wij verzamelen en bewaren beperkte persoonsgegevens en bepaalde anonieme, geaggregeerde statistische gegevens van alle bezoekers van onze websites en gebruikers van onze apps, ongeacht of u ons deze gegevens actief hebt verstrekt of enkel onze websites bezoekt of onze apps gebruikt. De gegevens die wij verzamelen, zijn onder andere het IP-adres (internetprotocol) van het apparaat dat u gebruikt, de browsersoftware die u gebruikt, uw besturingssysteem, de datum en tijd van het bezoek, het internetadres van de website die u via een koppeling naar onze website heeft geleid en informatie over hoe u onze websites of apps gebruikt.

Wij gebruiken deze informatie om te zien hoe goed onze websites en apps werken, hoe ze worden gebruikt en welke informatie gebruikers het meest bekijken.

Wij verzamelen en verwerken ook gegevens over hoe u reageert op onze online reclamecampagnes en advertenties, op of buiten onze websites (bijvoorbeeld op Google, YouTube en sociale media).

Die informatie wordt voornamelijk verzameld via onze cookies en vergelijkbare technologieën.

Cookies

Wij gebruiken cookies op onze websites en in onze apps. Cookies zijn kleine tekstbestanden die via de webbrowser door websites worden opgeslagen op uw apparaat. Ze werden voor het eerst toegepast in het midden van de jaren 90 en zijn nu een van de meestgebruikte technologieën op internet.

Sommige cookies die wij bij JCI ‘t Nieuwe Diep gebruiken, verzamelen persoonsgegevens over u. Persoonsgegevens die worden verzameld, worden gebruikt overeenkomstig dit privacybeleid. Door onze websites en apps te blijven gebruiken, accepteert u dat er cookies op uw apparaat worden geplaatst.

Voor meer informatie, zoals de soorten cookies die wij gebruiken en de manier waarop wij cookies beheren die op onze websites worden geplaatst, raadpleegt u ons cookiebeleid. Wij reageren momenteel niet op DNT-signalen (Do Not Track, niet volgen).

Communicatie via E-mail

Wanneer u onze producten of diensten gebruikt, sturen wij u ondersteuningsinformatie per e-mail. Zolang u ermee instemt dat wij dit doen, willen wij u ook op de hoogte houden van alles wat er gebeurt bij JCI ‘t Nieuwe Diep waarvan wij denken dat dit voor u interessant is. Of het nu gaat om aankondigingen van onze nieuwste producten, aanbiedingen of geplande evenementen, wij willen er zeker van zijn dat u tevreden bent over de informatie die u van ons ontvangt. In het onderstaande gedeelte ‘Hoe kunt u de manier waarop wij contact met u opnemen wijzigen?’ leest u hoe u de manier waarop wij u benaderen kunt bijwerken of veranderen of ons kunt verzoeken om geen contact meer met u op te nemen.

Wij verzamelen informatie over hoe u omgaat met onze e-mailberichten, inclusief of ze bij u zijn afgeleverd, of u ze opent, of u ervoor kiest meer te weten te komen over nieuwe ontwikkelingen bij JCI ‘t Nieuwe Diep (bijvoorbeeld door te klikken op een koppeling in onze e-mail) en of u ons vraagt geen contact meer met u op te nemen (door te klikken op de afmeldoptie die aanwezig is in al onze e-mailberichten).

Wij gebruiken die informatie op zichzelf en in combinatie met uw klantgegevens (de gegevens die u met ons deelt) om er zeker van te zijn dat wij u geen ondersteunings- of marketinginformatie meer sturen wanneer u ons heeft gevraagd dit niet meer te doen. Wij gebruiken deze informatie ook om onze e-mails zo interessant mogelijk te maken door u inhoud en ervaringen te bieden waarvan wij denken dat u die interessant vindt op basis van de manier waarop u reageerde op onze vorige e-mails. U hebt het recht bezwaar te maken tegen de manier waarop wij uw gegevens voor dit doel gebruiken (zie het onderstaande gedeelte ‘Uw opties en keuzen’).

Sociale Media

Wij communiceren graag met u via sociale media. U kunt gebruikmaken van sociale media om contact met ons op te nemen over uw JCI ‘t Nieuwe Diep producten of om mensen te laten weten wat u vindt van uw JCI ‘t Nieuwe Diep product. Wij gebruiken openbare sociale media en andere sites om een beter inzicht te krijgen in wat mensen over ons en onze producten, technologie en diensten zeggen en om partijen te helpen die liever contact met ons opnemen via sociale media.

De informatie die wij verzamelen via sociale media en andere sites, waaronder Facebook, YouTube, Instagram, en LinkedIn, omvat soms persoonsgegevens die online zijn verstrekt en die openbaar zijn. Wij zorgen dat bij gegevens die wij gebruiken, de bron correct wordt vermeld of dat deze anders anoniem worden gemaakt.

Deze sociale media en andere sites hebben gewoonlijk hun eigen privacybeleid waarin wordt uitgelegd hoe ze uw persoonsgegevens gebruiken en delen. U dient het betreffende privacybeleid aandachtig door te nemen voordat u deze sites gebruikt, om er zeker van te zijn dat u zich kunt vinden in de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en gedeeld.

Gegevens die we verzamelen op onze stands of tijdens evenementen

U kunt persoonsgegevens met ons delen wanneer u onze stands en evenementen persoonlijk bezoekt. Deze gegevens omvatten bijvoorbeeld uw naam, contactgegevens en betalingsgegevens (zie het gedeelte ‘Gegevens die u met ons deelt’).

Wij verzamelen ook persoonsgegevens over u via beveiligingscamera’s (CCTV), films en foto’s. beveiligingscamera’s, in en om onze locaties, worden voornamelijk voor beveiligingsdoeleinden gebruikt. Wij maken films en foto’s op sommige van onze evenementen en beurzen (bijvoorbeeld wanneer wij een nieuw product lanceren). Wij gebruiken die films en foto’s voor zakelijke doeleinden (zoals berichten op onze pagina’s in sociale media). Wij vermelden het op onze stands en tijdens evenementen wanneer wij zelf beveiligingscamera’s gebruiken of films of foto’s willen maken om u zo te laten weten dat wij persoonsgegevens over u verzamelen. Uitgesloten hiervan zijn de beveiligingscamera’s van externe partijen (zoals bijvoorbeeld die van een beurslocatie).

Als u Wi-Fi of Bluetooth hebt ingeschakeld op uw telefoon (of een ander apparaat) wanneer u ons bezoekt op onze stand of tijdens een evenement, verzamelen wij ook beperkte persoonsgegevens via uw apparaat.

Hoe gebruiken we uw persoonsgegevens?

De belangrijkste reden om uw persoonsgegevens te verzamelen en te gebruiken, is de diensten, producten en ervaringen te kunnen bieden die u van ons verwacht.

Gegevens die u met ons deelt
 • Wij gebruiken de persoonsgegevens die u met ons deelt op de volgende manieren:
 • Om te reageren op uw vragen en verzoeken;
 • Om met u te communiceren;
 • Om diensten en ondersteuning voor onze producten te leveren;
 • Voor klanttevredenheidsonderzoeken, zodat wij kunnen bepalen welke verbeteringen in onze diensten en producten kunnen worden aangebracht en uw ervaring kunnen verbeteren als u ondersteuning nodig hebt van een van onze experts;
 • Om u op de hoogte te stellen van wijzigingen in het beleid of de algemene voorwaarden van JCI ‘t Nieuwe Diep of andere zaken waarover wij u moeten informeren;
 • Zolang u ermee instemt dat wij dit doen, om u op de hoogte te houden van onze andere producten en diensten;
 • Om u essentiële updates voor uw JCI ‘t Nieuwe Diep producten te bieden; en
 • Om uw ‘journey’ in de toekomst aan te passen en te verbeteren, bijvoorbeeld door u producten en aanbiedingen te laten zien waarvan wij denken dat ze u interesseren, zowel op onze websites als in onze apps en op bepaalde websites van derden (zoals sociale media platforms).
Gegevens uit JCI ‘t Nieuwe Diep producten of diensten

Wij gebruiken de persoonsgegevens die wij verzamelen uit JCI ‘t Nieuwe Diep producten, hetzij op zichzelf, hetzij in combinatie met andere persoonsgegevens die wij over u verzamelen, op de volgende manieren:

 • Om te kijken hoe u onze producten worden gebruikt, zodat wij hun prestaties en uw ervaring bij het gebruik ervan kunnen optimaliseren; en
 • Om onze producten, technologieën en diensten in het algemeen te verbeteren.
 • Wij willen ook kunnen zien hoe u onze producten gebruikt, zodat wij het volgende kunnen doen:
 • De manier waarop wij in de toekomst met u communiceren aanpassen en verbeteren (bijvoorbeeld door u producten en aanbiedingen te laten zien waarvan wij denken ze u interesseren); en
 • (zolang u ermee instemt dat wij dit doen) u relevantere en interessantere marketinginformatie sturen.

U hebt het recht er bezwaar tegen te maken dat wij uw gebruik van onze producten en apps voor deze doeleinden observeren. Voor meer informatie over hoe u gebruikmaakt van uw recht om bezwaar te maken, leest u het onderstaande gedeelte ‘Uw opties en keuzen’.

Gegevens uit uw online interacties

Wij gebruiken de persoonsgegevens uit uw online interacties, op zichzelf en in combinatie met andere persoonsgegevens die wij over u verzamelen, om te achterhalen of delen van onze websites of apps mogelijk niet zo goed werken als de bedoeling is, zodat wij dit kunnen verhelpen en onze websites en apps kunnen verbeteren voor u en andere gebruikers.
Wij willen ook kunnen kijken hoe u onze websites en apps gebruikt en hoe u reageert op onze online reclamecampagnes en advertenties, zodat wij het volgende kunnen doen:

 • De manier waarop u in de toekomst bij ons winkelt aanpassen en verbeteren (bijvoorbeeld door u producten en aanbiedingen te laten zien waarvan wij denken ze u interesseren); en
 • (zolang u ermee instemt dat wij dit doen) u relevantere en interessantere marketinginformatie sturen.

U hebt het recht er bezwaar tegen te maken dat wij uw gebruik van onze websites en apps en de manier waarop u reageert op onze online reclamecampagnes en advertenties voor deze doeleinden observeren. Voor meer informatie over hoe u gebruikmaakt van uw recht om bezwaar te maken, leest u het onderstaande gedeelte ‘Uw opties en keuzen’.

Andere manieren waarop uw persoonsgegevens kunnen worden gebruikt

Wij gebruiken uw persoonsgegevens:

 • Bij geschillen, claims of onderzoeken met betrekking tot uw JCI ‘t Nieuwe Diep product of garantiekwesties;
 • Om frauduleuze transacties op te sporen en te voorkomen;
 • Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen; en
 • Voor profilering en statistische analyse. Als onderdeel van deze activiteiten combineren wij verschillende categorieën persoonsgegevens die wij over u verzamelen. Wij combineren bijvoorbeeld persoonsgegevens uit uw online interacties, gegevens die u met ons deelt of gegevens uit JCI ‘t Nieuwe Diep producten voor profilering en statistische analyse van de populariteit van producten, van uw gedrag wanneer u onze website of apps gebruikt of van de manier waarop onze producten worden gebruikt. U hebt het recht bezwaar te maken tegen deze manier waarop persoonsgegevens worden gebruikt. Voor meer informatie over hoe u gebruikmaakt van uw recht om bezwaar te maken, leest u het onderstaande gedeelte ‘Uw opties en keuzen’.
Wat is onze rechtwaardiging voor de manier waarop wij omgaan met persoonsgegevens?

De wetten voor gegevensbescherming en privacy in sommige landen eisen dat wij een zogeheten ‘wettelijke basis’ of ‘rechtsgrond’ hebben voor de manier waarop wij omgaan met persoonsgegevens. Dit betekent grofweg dat wij een wettelijke rechtvaardiging moeten hebben voor de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.
Wij hebben uw persoonsgegevens voornamelijk nodig om:

 • u de producten of diensten te leveren waarom u hebt gevraagd; en
 • ervoor te zorgen dat onze producten, websites en apps goed werken en alle dingen doen die u ervan verwacht.

Soms is ons gebruik van uw persoonsgegevens niet strikt noodzakelijk om u onze producten en diensten te kunnen leveren of om ervoor te zorgen dat ze goed werken. In die gevallen hebben wij zogeheten ‘legitiem belang’ bij het verwerken van uw persoonsgegevens. Dit legitieme belang kan het volgende omvatten:

 • fraude opsporen en voorkomen;
 • ervoor zorgen dat onze websites, apps, producten en IT-systemen beveiligd blijven;
 • ervoor zorgen dat onze eigen processen, procedures en systemen zo efficiënt mogelijk werken;
 • de gegevens die wij verzamelen analyseren en verbeteren;
 • de effectiviteit van onze reclamecampagnes en advertenties bepalen; en
 • de manier waarop u in de toekomst bij ons koopt en met ons communiceert aanpassen en verbeteren.

U kunt ons op elk moment vragen uw gegevens te verwijderen door contact op te nemen met JCI ‘t Nieuwe Diep of door een e-mail te sturen naar ons wereldwijde privacyteam via privacy@jcinieuwediep.nl.

Tot slot moeten wij in sommige, relatief beperkte omstandigheden uw persoonsgegevens op een bepaalde manier verwerken om er zeker van te zijn dat wij voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld als wij uw persoonsgegevens bekend moeten maken aan regelgevende of wetshandhavende instanties.

Uiteindelijk is de reden dat wij uw persoonsgegevens verwerken zoals wij dat doen, dat wij direct of indirect onze producten, diensten en uw algehele ervaring met JCI ‘t Nieuwe Diep als bedrijf willen verbeteren. Ongeacht onze rechtvaardiging voor de verwerking van uw persoonsgegevens (of dit nu nodig is om u een bepaald product te kunnen leveren of dat het in ons ‘legitieme belang’ is) zorgen wij ervoor dat wij al het nodige doen om uw privacy te beschermen.

De belofte van JCI 't Nieuwe Diep over ons contact met u

Wij houden u graag op de hoogte, of het nu gaat om onze nieuwste producten, aanbiedingen, mogelijkheden om nieuwe JCI ‘t Nieuwe Diep producten te testen of toekomstige evenementen.

Dit doen wij op verschillende manieren, zoals per e-mail, post, sms, meldingen in de app en pushmeldingen, via sociale media en per telefoon, maar alleen met uw goedvinden.

Wij willen er immers zeker van zijn dat u tevreden bent over de informatie die u van ons ontvangt.

Daarom beloven wij het volgende:

 • Wij sturen u alleen marketinginformatie als u ons hiervoor toestemming hebt gegeven;
 • Wij staan een ander bedrijf uit de JCI ‘t Nieuwe Diep groep alleen toe u voor marketingdoeleinden te benaderen als u ons hiervoor toestemming hebt gegeven;
 • Wij geven uw persoonsgegevens nooit door aan derden buiten de JCI ‘t Nieuwe Diep groep die deze voor hun eigen marketingdoeleinden zouden willen gebruiken; en
 • Wij geven u de keuze om op elk gewenst moment aan te geven dat u niet langer ondersteunings- of marketinginformatie wilt ontvangen.
Ondersteuning voor eigenaren en/of gebruikers van een product en/of service van JCI 't Nieuwe Diep

Zo nu en dan gebruiken wij uw persoonsgegevens om u te helpen met de JCI ‘t Nieuwe Diep producten die u bezit. Dit doen wij op uiteenlopende manieren, zoals per e-mail, post, sms, meldingen in de app en pushmeldingen, via sociale media en per telefoon.

Wanneer u onze producten of diensten gebruikt, sturen wij u de volgende ondersteuningsinformatie:

 • Nuttige informatie over het product of de dienst van JCI ‘t Nieuwe Diep die u gebruikt;
 • Nuttige informatie over het gebruik van uw JCI ‘t Nieuwe Diep product, zodat dit optimaal kan presteren;
 • Herinneringen over aanbevolen updates of upgrades voor apps waarvan wij denken dat ze de ervaringen met uw product verbeteren;
 • Informatie over hoe en wanneer u hulp van de experts van JCI ‘t Nieuwe Diep kunt krijgen als u ondersteuning nodig hebt;
 • Meldingen over belangrijke aspecten in verband met productveiligheid of aankondigingen over het terugroepen van producten; en
 • Verzoeken om feedback te geven over hoe wij presteren nadat u een product of dienst van JCI ‘t Nieuwe Diep hebt gebruikt.

Wij sturen u ondersteuningsinformatie tenzij u uw voorkeuren wijzigt of ons laat weten dat u deze informatie van ons niet meer wilt ontvangen. Raadpleeg het gedeelte hieronder voor meer informatie over de procedure hiervoor.

Als uw gegevens zijn veranderd, laat dit ons dan weten, zodat wij met u in contact kunnen blijven.

 

Hoe kunt u de manier waarop wij contact met u opnemen over onze producten, diensten en ondersteuning veranderen?

Wij sturen u alleen marketinginformatie als u hebt aangegeven dat u daarmee instemt.

U kunt de wijze waarop wij contact met u opnemen op de volgende manieren veranderen:

Aanmelden/Contact met mij gaan opnemen

Als u ons niet eerder hebt gevraagd om u marketinginformatie te sturen, kunt u ons vragen daarmee te beginnen (dit wordt ook wel ‘opt-in’ of ‘aanmelden’ genoemd) door:

 • Contact op te nemen met een JCI ‘t Nieuwe Diep sales medewerker en aan te geven dat u informatie van ons wilt ontvangen; of
 • U e-mailadres aan te melden op onze website op de contact pagina.
Uw voorkeuren wijzigen

Als u eerder hebt aangegeven dat u door ons benaderd wilt worden, maar de manier waarop wij dat doen wilt veranderen, kunt u uw voorkeuren bijwerken door:

 • Contact op te nemen met een JCI ‘t Nieuwe Diep sales medewerker en aan te geven dat u de manier waarop wij contact met u opnemen, wilt wijzigen of bijwerken; of
 • Onderin een van de ontvangen e-mails te kiezen voor de optie uw voorkeuren te updaten.
Afmelden/Geen contact meer met mij opnemen

Als u geen marketing- of ondersteuningsinformatie meer wilt ontvangen (dit wordt ook wel ‘opt-out’ of ‘afmelden’ genoemd), kunt u dat op ieder moment doen door:

 • Contact op te nemen met een JCI ‘t Nieuwe Diep sales medewerker en aan te geven dat u deze informatie niet meer wilt ontvangen;
 • Gebruik te maken van de optie Afmelden die standaard is opgenomen in iedere e-mail (met marketing- en ondersteuningsinformatie);
 • Een e-mail te sturen naar ons privacyteam via privacy@jcinieuwediep.nl.

 

Welke persoonsgegevens deelt JCI 't Nieuwe Diep met derden?

Wij stellen voorop dat wij uw persoonsgegevens nooit aan anderen verkopen en ze alleen delen zoals uiteengezet in dit privacybeleid of wanneer u ons daarom vraagt.

Delen binnen de JCI ‘t Nieuwe Diep Groep

De meeste processen, procedures en systemen van JCI ‘t Nieuwe Diep worden gedeeld binnen de JCI ‘t Nieuwe Diep groep, wat betekent dat wij uw persoonsgegevens met elkaar delen. Wij zorgen ervoor dat de toegang tot uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel onze medewerkers die deze gegevens nodig hebben en dat alle medewerkers begrijpen hoe en waarom wij uw persoonsgegevens beschermen.

Externe dienstverleners

Wij delen uw persoonsgegevens met bepaalde externe dienstverleners. Zij hebben alleen toegang tot de persoonsgegevens die ze nodig hebben voor deze dienstverlening. Zij zullen uw persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en mogen deze niet gebruiken op een andere wijze dan door ons is verzocht en alleen overeenkomstig dit privacybeleid.

Deze externe dienstverleners vallen in de volgende categorieën:

 • Degenen die ons helpen onze producten bij u te bezorgen;
 • Derden die ons helpen met mailingdiensten, de verwerking van productaankopen, financiële diensten, accountancydiensten, administratieve diensten, IT-technologie (zoals gegevensopslag), beveiligingsdiensten en verzekeringsclaims; en
 • Derden die ons helpen om u diensten te verlenen en antwoorden te sturen;
Derden die ons helpen met onze advertenties en marketing

Wij willen er zeker van zijn dat onze advertenties en marketing relevant en interessant zijn voor u en voor onze andere klanten. Dat betekent dat wij samenwerken met derden die ons helpen begrijpen hoe goed onze online advertenties werken of die ons helpen om mensen te bereiken die geïnteresseerd zijn in JCI ‘t Nieuwe Diep producten. Ze doen dit door cookies te plaatsen op onze website (meer informatie hierover vindt u in ons cookiebeleid).

Wij delen ook beperkte persoonsgegevens met:

 • Sociale media platforms (zoals Facebook), die onze advertenties weergeven op hun platform; en
 • externe gegevensleveranciers en analysebedrijven, die namens ons gegevensafstemming en/of gegevensanalyse uitvoeren (zoals Google Analytics).
Andere derden

Wij delen bepaalde persoonsgegevens met derden die ons helpen frauduleuze transacties op te sporen en te voorkomen. De gegevens die wij delen met dergelijke derden omvatten sommige van de gegevens die u met ons deelt (zoals uw contactgegevens en informatie over de transactie) en sommige van de gegevens uit uw online interacties (zoals het IP-adres van uw apparaat). Die informatie wordt gebruikt om te bepalen of een transactie frauduleus kan zijn. Een van de derden die wij gebruiken om ons te helpen frauduleuze transacties op te sporen en te voorkomen, is Stripe. Zij zijn verantwoordelijk voor het gebruik van uw persoonsgegevens en gebruiken deze voor de doeleinden die worden beschreven in hun privacybeleid (https://stripe.com/en-nl/privacy).

Wij delen uw persoonsgegevens ook indien de wet ons daartoe verplicht, inclusief in verband met een juridische procedure, zoals een gerechtelijk bevel of dagvaarding, of om te voldoen aan andere nationale, regionale of plaatselijke wetgeving.

Als u meer informatie wilt over hoe wij uw persoonsgegevens delen, stuur dan een e-mail naar ons privacyteam via privacy@jcinieuwediep.nl.

 

Koppelingen naar websites van derden

Wij bieden koppelingen naar andere websites die niet door JCI ‘t Nieuwe Diep worden beheerd. Wij hebben geen invloed op en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van die sites of de wijze waarop derden die voor deze sites verantwoordelijk zijn, uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken. Wij betuigen geen steun aan en doen geen uitspraken over websites van derden.

Voor websites van derden kan een eigen privacybeleid van toepassing zijn waarin wordt uitgelegd hoe uw persoonsgegevens worden gebruikt en gedeeld. U moet de informatie over het betreffende privacybeleid aandachtig doornemen voordat u deze websites gebruikt om er zeker van te zijn dat u zich kunt vinden in de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en gedeeld.

Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang dat nodig is om deze te kunnen gebruiken voor de doeleinden die worden vermeld in dit privacybeleid en zolang de wet ons dit verplicht. De daadwerkelijke periode dat wij uw persoonsgegevens bewaren, hangt af van het type persoonsgegevens en de manier waarop deze worden gebruikt.

Uw opties en keuzen

Waar mogelijk geven wij u de controle over de persoonsgegevens die wij over u verzamelen om ervoor te zorgen dat deze correct zijn en in overeenstemming met uw voorkeuren. U hebt het recht de persoonsgegevens die wij van u bewaren in te zien, bij te werken en te wijzigen. U kunt dat doen voor een deel van uw persoonsgegevens in uw account. Desgewenst kunt u de manier wijzigen waarop wij contact met u opnemen. Zie het bovenstaande gedeelte ‘Hoe kunt u de manier waarop wij contact met u opnemen over onze producten, diensten en ondersteuning veranderen?’.

In bepaalde omstandigheden kunt u ook:

 • Bezwaar maken tegen het feit dat wij uw persoonsgegevens gebruiken voor bepaalde doeleinden;
 • Ons vragen het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken;
 • Ons vragen uw persoonsgegevens te corrigeren, te verwijderen of te wissen; of
 • Ons vragen uw persoonsgegevens door te geven aan een externe dienstverlener.

Houdt er rekening mee dat die rechten niet altijd gelden en dat er bepaalde uitzonderingen op zijn. Wij moeten bovendien uw identiteit bevestigen voordat wij ingaan op bepaalde verzoeken.

Als de wet in uw land ons toestaat om u tegen betaling toegang te geven tot uw persoonsgegevens of om andere rechten in verband met uw persoonsgegevens te laten uitoefenen, laten wij u dit weten.

Als u uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens wilt uitoefenen, stuur dan een e-mail naar privacy@jcinieuwediep.nl.

 

 

Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens serieus. Wij maken gebruik van de geëigende technische en organisatorische maatregelen, zoals versleuteling, om uw persoonsgegevens en privacy te beschermen en wij evalueren deze maatregelen regelmatig. Wij beschermen uw persoonsgegevens door middel van een combinatie van fysieke en digitale beveiligingsmaatregelen. Zo gebruiken wij toegangscontroles om de manier waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt, beheerd en behandeld, te beperken en te beheren. Wij zorgen ook dat ons personeel adequaat is getraind in de bescherming van persoonsgegevens. Vanwege onze procedures kunnen wij u zo nu en dan om een identiteitsbewijs vragen voordat wij uw persoonsgegevens met u delen.

In het onwaarschijnlijke geval dat er een beveiligingslek is waardoor de bescherming van persoonsgegevens in het geding komt en wij u daarover moeten informeren, doen wij dit direct.

Gegevensoverdracht en -opslag en de behandeling van uw persoonsgegevens wereldwijd

Relevante bedrijven, organisaties en verenigingen in de JCI ‘t Nieuwe Diep groep verzamelen persoonsgegevens van u in het land waar u woont. Wij, en de derden waarmee wij uw persoonsgegevens delen, zullen die gegevens hosten, bewaren en anderszins verwerken in het Nederland (op ons hoofdkantoor en bij ondersteunende derden), in andere landen binnen de Europese Economische Ruimte (“EER”) en Zwitserland of in een ander land buiten de EER.

Wij zullen ervoor zorgen dat elke doorgifte van uw persoonsgegevens van het ene naar het andere land voldoet aan de wetten voor gegevensbescherming en privacy die op ons van toepassing zijn.

Europese wetten voor gegevensbescherming bevatten met name speciale regels voor de doorgifte van persoonsgegevens naar landen buiten de EER.

Wanneer wij persoonsgegevens doorgeven naar landen buiten de EER, zullen we:

 • standaardbepalingen betreffende gegevensbescherming die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie (“EC”) met betrekking tot de doorgifte van persoonsgegevens naar landen buiten de EER, opnemen in onze contracten met die derde partijen (dit zijn de bepalingen die zijn goedgekeurd in Artikel 46.2 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”)); of
 • ervoor zorgen dat het land waarin uw persoonsgegevens worden verwerkt, door de EC als ‘adequaat’ wordt beschouwd in Artikel 45 van de AVG.

In ieder geval blijft dit privacybeleid van toepassing op de manier waarop wij uw persoonsgegevens doorgeven, opslaan en behandelen. Als u meer informatie wilt over de wereldwijde verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via privacy@jcinieuwediep.nl.

Meer informatie over de regels voor gegevensdoorgiften naar landen buiten de EER, met inbegrip van de mechanismen waarop wij vertrouwen, vindt u op de website van de EC.

 

Wijzigingen in dit privacybeleid

Wij evalueren dit privacybeleid tenminste eenmaal per jaar, wijzigen waar nodig en vermelden hieronder dan de datum van de meest recente wijziging.

Als wij ons privacybeleid wijzigen, publiceren wij de bijzonderheden van de wijzigingen hieronder. Als wij over uw e-mailadres beschikken, kunnen wij u ook een e-mail sturen met informatie over deze wijzigingen. Zo nodig vragen wij u ook te bevestigen dat u akkoord gaat met deze wijzigingen.

Dit privacybeleid is voor het laatst geëvalueerd en bijgewerkt in mei 2019.

Vorige wijzigingen in dit privacybeleid
Mei 2019:

Wij hebben dit privacybeleid opgesteld en voldoen daarmee aan de vereisten van de nieuwe Europese wetten voor gegevensbescherming (met name de AVG).

Vertalingen van dit privacybeleid

Dit privacybeleid is in het Nederlands opgesteld en daarna niet vertaald in de officiële talen van andere landen. Wij hebben hiervoor gekozen omdat onze kernmarkt het Noord-Westen van Nederland is en dit beleid daarvoor duidelijk en toegankelijk is voor alle gebruikers van onze websites, apps en producten.

Als er conflicten, tegenstrijdigheden of onduidelijkheden bestaan kunt u contact met ons opnemen via privacy@jcinieuwediep.nl.

Contact opnemen

Als u vragen of opmerkingen hebt, uw bezorgdheid wilt uiten of een klacht wilt indienen over de manier waarop wij de persoonsgegevens die wij over u hebben gebruiken, stuur dan een e-mail of brief naar ons privacyteam of neem contact op met het privacyteam via privacy@jcinieuwediep.nl.

U kunt ook contact opnemen met de relevante toezichthouder of instantie in uw land die verantwoordelijk is voor het afhandelen van klachten over het gebruik van persoonsgegevens.

U kunt op elk moment contact opnemen met ons privacyteam, per e-mail naar privacy@jcinieuwediep.nl of schriftelijk naar JCI ‘t Nieuwe Diep, Badhuisstraat 2-10, 1789 AK, Huisduinen, Nederland. Wij zullen daarna zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

 

Introductie

Net als op de meeste andere websites worden er op de website van JCI ‘t Nieuwe Diep cookies gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die via de webbrowser door websites worden opgeslagen op uw apparaat. Ze werden voor het eerst toegepast in het midden van de jaren 90 en zijn nu een van de meestgebruikte technologieën op internet. Veel essentiële websitefuncties zijn afhankelijk van cookies. Zo kunt u bijvoorbeeld niet zonder deze cookies online winkelen, aangezien ze worden gebruikt om te onthouden wat u in uw winkelmandje hebt geplaatst.

Sommige cookies die wij bij JCI ‘t Nieuwe Diep gebruiken verzamelen persoonsgegevens over u. Persoonsgegevens die worden verzameld, worden gebruikt overeenkomstig ons privacybeleid. Cookies zorgen ervoor dat onze website functioneert en geven ons inzicht in de informatie die het nuttigst is voor bezoekers van onze websites.

Cookiebeginselen

In dit cookiebeleid wordt beschreven hoe JCI ‘t Nieuwe Diep cookies gebruikt op al haar websites over de hele wereld. Als wij in dit cookiebeleid ‘JCI ‘t Nieuwe Diep’, ‘we’, ‘wij’, ‘ons’ of ‘onze’ gebruiken, bedoelen wij een bedrijf of bedrijven uit de JCI ‘t Nieuwe Diep groep die de betreffende website aanbieden.

Uw akkoordverklaring

Door onze websites en apps te blijven gebruiken, gaat u ermee akkoord dat er cookies op uw apparaat worden geplaatst, zoals wordt beschreven in dit cookiebeleid.

Cookiebeleid

Hoe wij cookies gebruiken

Veel cookies op onze websites worden gebruikt voor essentiële functies en stellen u in staat te navigeren op onze websites en de functies ervan te gebruiken. Als u zich bijvoorbeeld aanmeldt bij uw KeyKeg webshop account, onthouden ze de gegevens in uw account. In dit beleid worden deze cookies ‘strikt noodzakelijke cookies‘ genoemd.

Andere cookies zijn niet essentieel, maar helpen ons begrijpen hoe onze websites door bezoekers worden gebruikt, waardoor wij onze online processen kunnen verbeteren. Hiervoor gebruiken wij hulpmiddelen voor webanalyse. Deze kijken naar zaken zoals hoe lang het duurt om onze websites te laden, hoe ze worden gebruikt en welke informatie bezoekers van onze sites het meest bekijken. Dit helpt ons de manier waarop onze websites werken te verbeteren, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat u gemakkelijk vindt wat u zoekt. Zo kunnen wij ook zien welke delen van onze websites niet zo functioneren als de bedoeling is, zodat wij dit kunnen verhelpen en onze websites beter kunnen maken voor u en andere gebruikers. In dit beleid worden deze cookies ‘prestatiecookies‘ genoemd.

Nog weer andere cookies zorgen ervoor dat onze websites u herkennen wanneer u terugkeert naar onze websites. Zo kunnen wij onthouden welke keuzen u hebt gemaakt (zoals uw taal of de regio waarin u zich bevindt) en kunnen wij u betere, meer persoonlijke functies bieden. In dit beleid worden deze cookies ‘functionaliteitscookies‘ genoemd.

Dankzij weer een ander type cookies weten wij hoe goed onze online advertenties werken en waar wij onze online advertenties moeten plaatsen. Deze cookies laten ons weten of een bezoeker via een van onze advertenties op een andere website zoals Google of Yahoo naar een website van JCI ‘t Nieuwe Diep is gestuurd.

Dit type cookie helpt ons ook om mensen te bereiken die geïnteresseerd zijn in producten van JCI ‘t Nieuwe Diep. Dus als u een website van JCI ‘t Nieuwe Diep bezoekt, kunt u onze advertenties op andere sites zien. Dit wordt ook wel remarketing of behavioral advertising (gedragsgericht adverteren) genoemd en wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat onze advertenties relevanter voor u zijn. In dit beleid worden deze cookies ‘advertentiecookies‘ genoemd.

Wij combineren gegevens die wij via cookies hebben verzameld, ook met andere gegevens die wij over u hebben als klant van JCI ‘t Nieuwe Diep. Wij combineren bijvoorbeeld gegevens die wij hebben verzameld via cookies met persoonsgegevens die u met ons deelt of met gegevens uit JCI ‘t Nieuwe Diep producten voor profilering en statistische analyse van de populariteit van producten, van uw gedrag wanneer u een JCI ‘t Nieuwe Diep website bezoekt of van de manier waarop JCI ‘t Nieuwe Diep producten worden gebruikt.

Soort cookies die worden gebruikt door JCI 't Nieuwe Diep

Cookies kunnen worden onderverdeeld in twee algemene categorieën: first-party cookies (die wij plaatsen) en third-party cookies (die door derden worden geplaatst).

First-Party Cookies

Deze cookies worden door JCI ‘t Nieuwe Diep geplaatst. Deze cookies worden overwegend gebruikt voor essentiële functies op onze website. Ze omvatten ook onze eigen cookies voor webanalyse die wij gebruiken om beter te begrijpen hoe onze websites door bezoekers worden gebruikt, zodat wij ze kunnen verbeteren.

Third-Party Cookies

Third-party cookies worden niet door JCI ‘t Nieuwe Diep geplaatst, maar door selecte derden met wie wij samenwerken. Sommige van deze third-party cookies zijn van belang voor nuttige diensten, zoals online enquêtes of Live Chat (waarmee u vragen kunt stellen aan een expert van JCI ‘t Nieuwe Diep). Andere kunnen worden geplaatst door advertentienetwerken waarmee wij samenwerken om uw surfgedrag bij te houden, zodat zij onze online advertenties op de meest geschikte locaties kunnen plaatsen. In het gedeelte ‘Cookies beheren’ hieronder leggen wij uit hoe u uw instellingen kunt aanpassen, zodat derden (waaronder adverteerders) weten dat u niet door hen gevolgd wilt worden op internet.

Cookies van sociala media

Op sommige pagina’s op onze websites kunt u onze inhoud delen via sociale media sites zoals LinkedIn, Facebook en Twitter. Soms plaatsen wij video’s van sites zoals YouTube. Deze sites plaatsen hun eigen cookies waarop wij geen invloed hebben. Deze sociale media sites kunnen hun eigen cookiebeleid hebben, dat, indien beschikbaar, normaal gesproken op hun websites te vinden is. U moet het betreffende cookiebeleid aandachtig doornemen om er zeker van te zijn dat u ermee akkoord bent.

Cookies in de drie bovenstaande categorieën kunnen verder worden onderverdeeld, afhankelijk van het feit of het sessiecookies of permanente cookies zijn.

Sessie cookies

Deze cookies verlopen wanneer u de browser sluit (of gedurende bepaalde tijd niet actief bent). Ze worden gebruikt op onze e-commercesites, zodat u kunt blijven surfen zonder de inhoud van uw winkelwagentje kwijt te raken.

Permanente cookies

Deze cookies blijven zelfs aanwezig wanneer de browser wordt gesloten. Ze worden gebruikt om u te onthouden, zodat u geen wachtwoorden en aanmeldingsgegevens hoeft in te voeren telkens wanneer u een website opnieuw bezoekt.

 

Cookies beheren

De populairste webbrowsers hebben allemaal functies waarmee u cookies kunt beheren.

U kunt ervoor kiezen om alle cookies te accepteren of te weigeren of alleen specifieke soorten cookies.

Wat gebeurt er als u alle cookies weigert?

U kunt nog steeds bepaalde delen van onze websites gebruiken, maar sommige nuttige onderdelen werken niet als u cookies uitschakelt. Zo kunt u zich bijvoorbeeld niet aanmelden en u kunt geen aankopen doen.

Cookies beheren in verschillende webbrowsers

In de meeste browsers kunt u cookies uitschakelen. Bedenk wel dat u onze website beperkt kunt gebruiken als u cookies uitschakelt.

Via de volgende koppelingen vindt u informatie over het wijzigen van de cookie-instellingen in enkele populaire browsers:

Meer informatie over het beheren van cookies

www.allaboutcookies.org is een nuttige bron met uitgebreide informatie over cookies en hoe deze kunnen worden beheerd.

Wij reageren momenteel niet op DNT-signalen (Do Not Track, niet volgen).

Wijzigingen in dit cookiebeleid

Wij evalueren dit cookiebeleid tenminste eenmaal per jaar, wijzigen waar nodig en vermelden hieronder dan de datum van de meest recente wijziging.

Als wij ons cookiebeleid wijzigen, publiceren wij de bijzonderheden van de wijzigingen hieronder. Als wij over uw e-mailadres beschikken, kunnen wij u ook een e-mail sturen met informatie over deze wijzigingen. Zo nodig vragen wij u ook te bevestigen dat u akkoord gaat met deze wijzigingen.

Dit cookiebeleid is voor het laatst geëvalueerd en bijgewerkt in mei 2019.

Vorige wijzigingen in dit cookiebeleid
MEI 2019:

Wij hebben dit cookiebeleid opgesteld en voldoen daarmee aan de vereisten van de nieuwe Europese wetten voor gegevensbescherming (met name de AVG).

Vertalingen van dit cookiebeleid

Dit cookiebeleid is in het Nederlands opgesteld en daarna niet vertaald in de officiële talen van andere landen. Wij hebben hiervoor gekozen omdat onze kernmarkt het Noord-Westen van Nederland is en dit beleid daarvoor duidelijk en toegankelijk is voor alle gebruikers van onze websites, apps en producten.

Als er conflicten, tegenstrijdigheden of onduidelijkheden bestaan kunt u contact met ons opnemen via privacy@jcinieuwediep.nl.

Contact opnemen

Als u vragen of opmerkingen hebt, uw bezorgdheid wilt uiten of een klacht wilt indienen over de manier waarop wij de persoonsgegevens die wij over u hebben gebruiken, stuur dan een e-mail of brief naar ons privacyteam of neem contact op met het privacyteam via privacy@jcinieuwediep.nl.

U kunt ook contact opnemen met de relevante toezichthouder of instantie in uw land die verantwoordelijk is voor het afhandelen van klachten over het gebruik van persoonsgegevens.

U kunt op elk moment contact opnemen met ons privacyteam, per e-mail naar privacy@jcinieuwediep.nl. Wij zullen daarna zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.