Stel je eens voor, je bent..

– Een toerist die in het mooie Den Helder komt recreëren
– Een vader of moeder die iets leuks wil doen met de kinderen
– Een gestreste ondernemer/leidinggevende/medewerker die even tot zichzelf wilt komen

Als het aan mij ligt, krijgen we er hiervoor in Den Helder een voorziening bij!

Zo begon een voorstel dat één van de leden van JCI ’t Nieuwe Diep december 2011 inbracht bij het bestuur van 2012. Deze reageerden enthousiast zodat in 2012 de eerste stappen voor de aanleg van een blote voetenpad werden gezet.

JCI ’t Nieuwe Diep heeft sinds haar bestaan meerdere projecten gerealiseerd in de omgeving van Mariëndal en de Donkere Duinen. Het idee is om ook het blote voetenpad in dit gebied te realiseren, bij voorkeur op het terrein van De Helderse Vallei. Het eerste overleg met de directeur van De Helderse Vallei, Katelijne van Spronsen, vindt plaats in februari 2012. Het idee wordt hartelijk ontvangen en de ruimte rondom de schapenweide wordt als meest geschikte plek aangewezen.

Na enig internetonderzoek worden in april 2012 de eerste excursies gedaan. Zo zijn –uiteraard op blote voeten- ’t Blôde Fuotenpaad in Opende (Groningen) en die in de recreatieduinen van Schoorl aangedaan.

Deze bezoeken brengen zoveel inspiratie dat het eigen projectplan snel gereed is. Naast de funfactor kan dit project heel goed gebruikt worden voor educatie en stadspromotie van Den Helder. De kop van Noord Holland kent nl. een aantal diverse natuurtypen zoals het wad- en duingebied, forten, bollengebied, moeras en bos. In het natuureducatiecentrum De Helderse Vallei staan deze typen op speelse wijze beschreven. Het blote voetenpad biedt een prachtige gelegenheid om een ervaring te koppelen aan deze natuurtypen. Op deze manier kan het pad ook voor educatie –denk aan programma’s voor scholieren- gebruikt worden èn laat het de bezoekers de rijke natuur van onze prachtige omgeving ervaren. Met deze inrichting krijgt het project een puur Helders karakter!

Nu zijn we klaar om het plan te presenteren. Tijdens de Algemene Leden Vergadering van juni 2012 worden de leden bij binnenkomst verrast met een mini blote voetenpad, waarna met trots het plan en de tekening worden gepresenteerd. Het enthousiasme van de groep leidt tot de volgende stappen: meer presentaties en verwerven van middelen en materialen.

En dat is een mooie uitdaging aangezien er geen budget beschikbaar is voor dit project. Het idee is om zoveel als mogelijk zelf het pad aan te gaan leggen met materialen die gesponsord worden. Zo zegt Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier enthousiast toe schelpen, zand en helmgras voor het duingebied te willen leveren. Beetje bij beetje worden de materialen bijeen gesprokkeld. Omdat een project van deze omvang uiteindelijk niet zonder financiële middelen kan, wordt een aanvraag ingediend bij het pas opgerichte Helderse Ondernemersfonds. Ook hier wordt het plan enthousiast ontvangen wat leidt tot toezegging van de aangevraagde subsidie. En in het kader van ‘natuurlijk spelen’ draagt Provincie Noord-Holland ook financieel bij.

In het najaar van 2012 worden overige voorbereidingen getroffen. Tijdens de jaarlijkse vrijwilligers bbq van De Helderse Vallei wordt wederom een presentatie gehouden. Mogelijk dat zij een rol spelen bij het beheer&onderhoud van het blote voetenpad wanneer dit na de realisatie wordt overgedragen aan De Helderse Vallei. Ook werd het juridisch kader getoetst en gekeken naar rolstoeltoegankelijkheid om het pad voor een zo breed mogelijk publiek geschikt te maken. Hier wordt de kracht van JCI zichtbaar: alle leden beheersen een andere discipline en met elkaar kunnen we een project als dit realiseren. Top om zoveel kennis en ervaring in eigen huis te hebben!

En dan… op 16 maart 2013 is het zover: de eerst klusdag dient zich aan! Een enthousiaste groep leden gaat aan de slag, gelukkig met hulp van Kevin Bijpost van Bijpost Bestratingen. Oude stoepbanden worden gebruikt als fundering voor het pad en met groot materieel worden deze op hun plek gelegd. Evenals de keien voor de aan te leggen pier. Houtblokken worden gezaagd en stenen geschilderd om later respectievelijk het bos- en bollengebied vorm te geven.

Er volgen meerdere klusdagen en mede dankzij de aandacht van de media zetten mensen die een steentje willen bijdragen hun enthousiasme om in helpende handen. Zo komen leden van de Ronde Tafel en de Lions meehelpen, als ook de alumni van JCI ’t Nieuwe Diep. Geweldig, het blote voetenpad begint steeds meer vorm te krijgen. Tot begin juli wordt wekelijks gewerkt, waarna een korte zomerstop wordt ingelast.

Ondertussen blijkt dat we een aantal objecten -zoals de wiebelbrug, waterbank, vlot en wiebelbank- om verzekeringstechnische redenen niet zelf mogen maken. Er zijn dus meer financiële middelen nodig en er wordt een sponsoractie opgezet waarbij mensen die het project een warm hart toedragen een voetje kunnen sponsoren. Met naamsvermelding worden deze metalen voetjes op speelse rondom het pad verwerkt. Ook de opbrengst van Zomerdromen –opgebracht door de serviceclubs die met elkaar de catering tijdens dit evenement organiseren- wordt aan het blote voetenpad besteed. Fantastisch, zo krijgt het project steeds meer een Helders karakter. Daar mogen we trots op zijn!

Op 22 maart 2014 is de laatste klusdag aangebroken waarbij leden van JCI ‘t Nieuwe Diep samen met vrijwilligers vanuit NL Doet en jongeren die meehelpen vanuit een maatschappelijke stage de voorlopig laatste kleine klussen uitvoeren. Het grote werk, zoals het plaatsen van de wiebelbrug, de stepping stones, het vlot en voetenwasplaats zijn uitbesteed aan professionele bedrijven. Nog voordat de officiële opening plaats vindt, wordt door jong en oud al flink van het blote voetenpad genoten. Daar hebben we het voor gedaan!

Naast al dit plezier heeft dit mooie project ook bijgedragen aan de ontwikkeling van de eigen leden, de saamhorigheid o.a. tussen de diverse serviceclubs, heeft het een bescheiden impulsgegeven aan de lokale economie èn ruime aandacht -zelfs tot over de landsgrenzen- in de media. Op 21 april 2014 verricht de voorzitter van JCI Nederland -Rob van der Steen- de formele openingshandeling en is het dagelijks beheer&onderhoud officieel overgedragen aan De Helderse Vallei.

Katelijne & team, bedankt voor de fijne samenwerking, zonder De Helderse Vallei was dit project niet tot stand gekomen. Ook een dankwoord aan alle helpende handen en sponsoren in materiaal, materieel en financiën die dit project mede mogelijk hebben gemaakt. En tot slot…. er wordt veel gezegd dat het blote voetenpad leuk is voor kinderen. Dat klopt zeker. Ook de (groot)ouders genieten volop, samen met hun kroost. Toch zou ik -als volwassene zijnde- nooit de kans laten lopen om zelf barrevoets het pad te belopen. Bij deze heerlijke beleving is een glimlach namelijk gegarandeerd!